Members: 26419 | Members Online : 1 | Nieuwste: ferdidegangster
Leden
Gebr.
Wacht.
Tijd.
  
Aanmelden
Activeren
Activatiemail
WW vergeten
 

  Algemene voorwaarden

U wordt aangeraden deze Algemene Voorwaarden goed door te lezen.

1. Overeenkomst Algemene Voorwaarden

Welkom bij www.vuurwerkgevecht.nl. Vuurwerkgevecht.nl biedt u haar diensten aan onder deze Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden kunnen op elk moment aangepast worden. Het is daarom noodzakelijk dat u regelmatig deze pagina bekijkt opdat u op de hoogte bent van de laatste Algemene Voorwaarden. Het is uw verantwoordelijkheid om zich aan deze Algemene Voorwaarden te houden. Als u dat niet doet kan dat leiden tot verwijdering van uw account met alle foto's zonder teruggave van uw betaling.

2. Omschrijving van de dienst

Vuurwerkgevecht.nl biedt u de mogelijkheid uw digitale foto's/afbeeldingen (hierna te noemen "materiaal") te delen met de rest van de wereld (de "dienst"). U kunt uw materiaal rangschikken in een aantal albums. U kunt er voor kiezen uw materiaal te delen met iedereen op de wereld of u kunt uw albums besloten houden en alleen familie en vrienden toegang geven tot uw albums.

Om deze dienst mogelijk te maken kan het noodzakelijk zijn reclame te tonen op de site. U gaat er mee akkoord dat deze reclame getoond word.

Als onderdeel van uw lidmaatschap kunt u soms berichten / e-mails ontvangen over bv. aanpassingen van de dienst, uitnodigingen om andere album of websites te komen bekijken, enz. U gaat er mee akkoord dat deze berichten aan u verzonden worden.

U bent verantwoordelijk voor het toegang krijgen tot de dienst. Alle kosten die gemaakt moeten worden om toegang te krijgen tot de dienst zijn voor uw rekening. U bent verantwoordelijk voor het in goede conditie houden van alle apparatuur die nodig is om de dienst te kunnen ontvangen.

3. Uw plichten

Bij het aanmelden van de dienst dient u (1) de gevraagde informatief over uzelf waarheidsgetrouw invullen. Tevens dient (2) u deze informatie te wijzigen als deze niet langer correct is op de daarvoor bestemde pagina.

U zult ons één email adres geven waarop wij u kunnen bereiken. Dit email adres kunt u wijzigen op de daarvoor bestemde pagina.

Als Vuurwerkgevecht.nl reden heeft om aan te nemen dat u onjuiste informatie over u zelf verschaft heeft Vuurwerkgevecht.nl het recht om uw account te verwijderen en uw toegang te ontnemen aan de dienst.

Het materiaal dat u bij Vuurwerkgevecht.nl plaats mag uitsluitend door u zelf geproduceerd zijn, echter materiaal dat de volgende regels overtreedt is niet toegestaan:

1) Materiaal dat wij beschouwen als pornografisch, obsceen of slechts toonbaar aan een volwassen publiek boven de 18 jaar;

2) Materiaal waarvan wij geloven dat ze door de maatschappij als onbeschoft worden beschouwd, hieronder vallen ondermeer maar niet exclusief: racisme, haatzaaierij;

3) Materiaal waarop kinderen onder de 18 jaar uitgebuit worden of waarin kinderen onder de 18 jaar op een persoonlijk identificeerbare manier worden getoond;

4) Materiaal waarin illegale activiteiten worden aangemoedigd of materiaal waarop instructies worden gegeven over illegale activiteiten. Hieronder vallen ondermeer maar niet exclusief, aanwijzingen tot het maken van bommen of andere wapens, uitbuiting van dieren;

5) Materiaal waarop copyright rust waarvoor geen schriftelijke toestemming is verleent door de oorspronkelijke eigenaar;

6) Materiaal dat inbreuk maakt op de rechten van anderen, inclusief maar niet uitsluitend: het recht op privacy, schade aan andermans reputatie;

7) Een combinatie van het bovenstaande

Vuurwerkgevecht.nl heeft het recht (maar niet de plicht) om elke materiaal waarvan ze vermoedt dat deze in overtreding is met deze regels te verwijderen zonder daarvan de eigenaar op de hoogte te stellen.

Vuurwerkgevecht.nl bekijkt niet vooraf het materiaal dat geplaatst word op haar site. Hierdoor kan het voorkomen dat er ongepast materiaal op de site verschijnt. U moet er rekening mee houden dat u tijdens uw bezoek materiaal tegen kan komen dat u als ongepast beschouwt. We vragen uw hulp dit materiaal aan te melden door middel van de daarvoor bestemde pagina's op de site.

4. Vuurwerkgevecht.nl privacy beleid

Vuurwerkgevecht.nl vraagt om persoonlijke informatie als u zich registreert, een betalend lidmaatschap afsluit, of gebruik maakt van speciale diensten van Vuurwerkgevecht.nl.

Als u zich aanmeldt vragen wij informatie van u, zoals uw naam, email adres, geboortedatum, geslacht, postcode, bankrekeningnummer, etc. Als u zich heeft aangemeld bij Vuurwerkgevecht.nl en gebruik maakt van onze services weten wij wie u bent, u bent niet anoniem.

Vuurwerkgevecht.nl slaat automatisch een aantal gegevens op zodra u ons bezoekt, zoals informatie over uw computer, uw IP adres, eventuele cookies die u meestuurt en de pagina die u opvraagt.

Vuurwerkgevecht.nl gebruikt deze informatie voor meerdere doeleinden, ze worden gebruikt om contact met u op te nemen, om verzoeken van u over producten en diensten af te handelen.

Vuurwerkgevecht.nl zal deze persoonlijke informatie uitsluitend intern gebruiken en zal deze informatie nooit weggeven, verhuren, verkopen aan derden behalve onder de volgende voorwaarden:

1) Als het nodig is uw gegevens te verstrekken volgens de wet.

Vuurwerkgevecht.nl zal al het mogelijke doen om te voorkomen dat uw persoonlijke gegevens in handen van derde vallen. U moet echter weten dat informatie opgeslagen op computers verbonden met het internet nooit 100% veilig kan zijn. De beste software heeft onvolkomenheden(bugs) die uitgebuit kunnen worden door kwaad willende personen om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens. Mocht dit gebeuren dan kunt u Vuurwerkgevecht.nl op geen enkele manier aansprakelijk stellen voor gelden schade.

2) Als Vuurwerkgevecht.nl overgenomen wordt of fuseert zal Vuurwerkgevecht.nl uw persoonlijke informatie overdragen naar het bedrijf dat haar overneemt. Vuurwerkgevecht.nl zal u op de hoogte stellen als dit gaat gebeuren en van eventuele veranderingen in de privacy voorwaarden.

Vuurwerkgevecht.nl heeft uw toestemming om cookies op uw computer te plaatsen en deze ook weer uit te lezen.

5. Uw account, wachtwoord en veiligheid

Bij het voltooien van de registratie van de dienst krijgt uw een wachtwoord. U bent verantwoordelijk voor het geheim houden van uw wachtwoord en uw account. U bent geheel verantwoordelijk voor alle activiteiten die onder uw account / wachtwoord uitgevoerd worden. U zult Vuurwerkgevecht.nl direct waarschuwen als u het vermoeden heeft dat uw account of wachtwoord op illegale wijze word gebruikt door anderen. U zult na elk bezoek uw account afsluiten door op de daarvoor bestemde link te klikken. Vuurwerkgevecht.nl kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die voortvloeit uit het niet naleven van deze regels.

6. Gedrag van de leden

U begrijpt dat alle informatie, data, tekst en ander materiaal, dat u op welke wijze dan ook via de service te zien krijgt, de volledige verantwoordelijkheid is van degene die het geplaatst heeft. Dit betekent dat al het materiaal dat u op de dienst plaatst onder uw verantwoordelijkheid valt en niet onder die van Vuurwerkgevecht.nl. Op geen enkele wijze is Vuurwerkgevecht.nl aansprakelijk voor het door u geplaatste materiaal.

7. Materiaal aangeboden om opgenomen te worden in de dienst

Vuurwerkgevecht.nl claimt geen eigendom op het door de gebruikers aangeboden materiaal dat opgenomen moet worden in de dienst. Echter, u geeft Vuurwerkgevecht.nl het recht om het aangeboden materiaal, (a) aan te passen, (b) te verkleinen/vergroten zodat het beter geschikt is om weergegeven te worden, (c) te kopiëren, (d) weer te geven, (e) te verspreiden onder de andere gebruikers van de dienst, (f) te verwijderen als het niet voldoet aan deze Algemene Voorwaarden. U blijft altijd de eindverantwoordelijke voor het materiaal en u zult alleen materiaal aanbieden waarvan u toestemming van de copyrighthouder heeft om het aan te bieden of materiaal waarop geen copyrights berusten.

8. Aansprakelijkheid

U zult op geen enkele wijze Vuurwerkgevecht.nl of aanverwante bedrijven/personen aansprakelijk stellen voor materiaal dat u of anderen aanbieden op de dienst, voor gebruik van de dienst, voor uw verbinding met de dienst, voor het niet voldoen aan deze Algemene Voorwaarden, of welke reden dan ook.

9. Doorverkoop van de dienst

U zult op geen enkele wijze het aangeboden materiaal reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen of op andere wijze uitbuiten voor commerciële doeleinden.

10. Algemene regels over gebruik en opslag

U gaat akkoord met het feit dat Vuurwerkgevecht.nl u limieten op kan leggen op het gebruik van de dienst, hieronder vallen ondermeer maar niet exclusief, het aantal bytes data dat u op mag slaan op de dienst, de lengte/tijdsduur? van opslag op de dienst, het aantal albums dat u aan mag maken, de lengte van tekst die u bij materiaal mag plaatsen, het maximaal aantal keer dat materiaal opgevraagd kan worden, de maximale afmetingen van materiaal opgeslagen op de server.

U gaat akkoord met het feit dat Vuurwerkgevecht.nl accounts die langere tijd niet actief zijn geweest kan verwijderen.

U kunt Vuurwerkgevecht.nl op geen enkele manier aansprakelijk stellen voor het opleggen van deze limieten. Deze zijn nodig om de dienst op een redelijke wijze te exploiteren.

Vuurwerkgevecht.nl kan deze algemene regels op elk moment aanpassen / wijzigen zonder daarvan de gebruikers op de hoogte te stellen.

11. Aanpassingen aan de dienst

Vuurwerkgevecht.nl heeft het recht om op elk moment en van tijd tot tijd de dienst, aan te passen of te sluiten, tijdelijk of permanent zonder de gebruikers daarvan op de hoogte te stellen. Vuurwerkgevecht.nl is niet aansprakelijk en geeft geen abonnementsgeld terug bij wijzigingen of bij het sluiten van de dienst.

12. Afsluiten accounts

U gaat akkoord met het feit dat Vuurwerkgevecht.nl uw account onder bepaalde voorwaarden kan afsluiten zonder u daarvan op de hoogte te stellen. Reden voor het afsluiten van uw account kunnen onder andere zijn maar niet uitsluitend, (a) het niet na komen van deze Algemene Voorwaarden, (b) verzoeken van wetgevende of andere overheidsinstanties, (c) een verzoek van u zelf (dit kan alleen schriftelijk), (d) bij het sluiten van de dienst, (e) bij onverklaarbare en niet verhelpbare technische problemen, (f) lange perioden van inactiviteit. Het afsluiten van uw account houdt in dat, (a) U geen toegang meer heeft tot de dienst, (b) uw persoonlijke gegevens en al het materiaal dat u bij Vuurwerkgevecht.nl geplaatst heeft, verwijderd wordt. U gaat akkoord dat Vuurwerkgevecht.nl niet verantwoordelijk is voor schade die u of derden oplopen omdat uw account afgesloten is.

13. Links

De dienst kan links bevatten naar andere "World Wide Web" pagina's of bronnen. Omdat Vuurwerkgevecht.nl geen controle heeft over deze sites of bronnen kan Vuurwerkgevecht.nl niet aansprakelijk worden gehouden voor beschikbaarheid van die pagina's of bronnen. Tevens is Vuurwerkgevecht.nl niet verantwoordelijk voor de inhoud van die pagina's of bronnen. Vuurwerkgevecht.nl kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld voor schade, opgelopen door het bezoeken van deze pagina's of bronnen.

14. Vuurwerkgevecht.nl proprietare rechten

U gaat akkoord met het feit dat om de dienst aan te bieden u gebruik moet maken van software waarop copyright- en auteursrechten berusten die beschermd worden door de wet. U zult op geen enkele wijze deze software verspreiden.

15. Geen garanties.

Vuurwerkgevecht.nl en al het materiaal dat het bevat word verspreid en verzonden zonder garanties en op een "als beschikbaar" basis. Op geen enkele manier biedt Vuurwerkgevecht.nl de garantie dat de verspreide informatie correct en actueel is. Vuurwerkgevecht.nl biedt geen garanties voor het beschikbaar zijn van uw materiaal. Vuurwerkgevecht.nl zal periodiek backups maken van al het materiaal dat op de site staat maar over deze backup biedt Vuurwerkgevecht.nl ook geen garanties.

16. Beschikbaarheid

Vuurwerkgevecht.nl zal alles in haar macht doen om de site beschikbaar te houden, er worden echter geen garanties gegeven over de beschikbaarheid. Als de site niet bereikbaar is worden er geen terugbetalingen van abonnementsgelden gedaan.

 
Pagina geladen in 0.018285036087036 secs. Parsed door vserver48.axc.nl. IP adres 54.226.102.115. Tijd 19-06-2019 03:05:00